Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Det riktige valget? : motivasjon og beslutningsprosess når avviste asylsøkere velger frivillig retur

Rapporten tilhører rapportseriene Fafo-rapport.

Studien belyser hvilke forhold som motiverer personer med utreiseplikt til å velge frivillig retur framfor å bli i Norge uten lovlig opphold. Retur av personer som fått har endelig avslag på asylsøknaden eller som av andre grunner ikke har lovlig opphold, er et uttalt politisk mål i Norge og mange EU-land. Vi utdyper hvor kompleks beslutningsprosessen med hensyn til å velge frivillig retur er. For dem som ble intervjuet, handlet beslutningsprosessen om å foreta det valget som var best for dem selv og eventuelt for deres barn.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-01-19 12:07:37.191212
MODIFIED 2017-01-19 12:07:37.202747
CREATED 2017-01-19 12:07:37.191212
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)