Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Development Cooperation through Norwegian NGOs in South America

Rapporten tilhører rapportseriene Study.

Norsk institutt for by- og regionforskning har på oppdrag fra Norads evalueringsavdeling og Utenriksdepartementets Latin-Amerika seksjon utarbeidet en oersiktsrapport over utviklingssamarbeidet gjennom norske frivillige organisasjoner i Sør Amerika, med særlig fokus på Bolivia og Brasil. Rapporten gir en bred oversikt over de norske organisasjonene som med støtte fra Norad arbeider i regionen, og deres lokale samarbeidspartnere, med hensyn til både strategisk og tematisk tilnærming. Dimensjoner i samarbeidet som valg av målgrupper og geografisk fokus blir også tatt opp, i tillegg til flere aspekter knyttet til samarbeidet mellom de norske NGOene og de lokale partnerne, som partnerens autonomi, "value-added" og prosjektenes bærekraft.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 488.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:47.904601
MODIFIED 2017-11-16 17:01:00.419747+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:47.904601
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)