Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

DFØs e-handelstjeneste : underveisevaluering

Terramar AS har på oppdrag for DFØ gjennomført en underveisevaluering av DFØs e-handelsløsning. Evalueringen gir svar på følgende problemstillinger: - Har e-handelstjenesten god kvalitet og er den kostnadseffektiv? - Er det lagt til rette for gevinstrealisering i e-handelsprosjektene? - Er det god kundetilfredshet hos de som har tatt i bruk tjenesten? - Ønsker de øvrige virksomhetene å ta i bruk løsningen og hva er eventuelt til hinder for å ta i bruk e-handel?

I tillegg har Terramar gitt en overordnet vurdering av konseptvalget

Terramar oppsummerer sine vurderinger slik:

"Alt i alt framstår e-handelstjenesten fra DFØ som en sentral tjeneste for å bidra til å effektivisere og forbedre offentlige innkjøpsprosesser. Videreutvikling av tjenestefunksjonalitet og brukervennlighet, videreføring av kundeoppfølging og brukerstøtte samt samspill mellom DFØ og øvrige premissleverandører vil styrke mulighetene for vellykket videre gevinstrealisering og ressurseffektiv utrulling av tjenesten til nye kunder. "

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:07:42.461443
MODIFIED 2016-08-12 06:02:30.171352+00:00
CREATED 2012-11-19 16:07:42.461443
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)