Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Dieselbiler : partikkelfilter - ettermontering og kostnader

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Ulike typer partikkelfiltre og de samfunnsøkonomiske nytte/kostnadsbrøkene for kjøretøy i store byer er vurdert i denne rapporten. effektive integrerte partikkelfilter som oppfyller Euro5 kravene for partikkelutslipp (0,005 g/km) er et samfunnsøkonomisk lønnsomt tiltak for nye diesel personbiler. I den grad det er mulig, er også ettermontering av integrerte partikkelfiltre et samfunnsøkonomisk lønnsomt tiltak for brukte dieselbiler som er godkjent i henhold til utslippsklassene Euro 3-4.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-10-18 17:13:45.111595
MODIFIED 2016-08-12 06:01:50.269907+00:00
CREATED 2012-10-18 17:13:45.111595
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)