Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Differensierte satser for varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport nr..

Det skulle utredes nærmere om muligheter for å rekruttere brukere med stort bistandsbehov til VTA-tiltaket ved å differensiere det statlige driftstilskuddet etter bistandsbehovet. I tillegg skulle det vurderes muligheter og begrensninger med et differensiert støttesystem med hensyn til rekruttering av arbeidstakere med stort behov for oppfølging eller annen type bistand, og hensiktsmessigheten av å innføre differensiering av statlige tilskudd til VTA.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:07:43.164031
MODIFIED 2016-08-12 06:02:31.298850+00:00
CREATED 2012-11-19 16:07:43.164031
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)