Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Dimensjonering av fagopplæringen

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

Econ har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet kartlagt hvordan dimensjoneringsarbeidet av fagopplæringen foregår i fylkeskommunene. Følgende hovedspørsmål skulle kartlegges: • Hva slags prosesser leder fram til beslutningene om dimensjoneringen av fagopplæringen. Hvilke organer eller institusjoner er involvert i disse prosessene? • Hvilke informasjons- og analysegrunnlag benyttes som grunnlag for beslutningene? • Hvilke avveininger og prioriteringer gjøres i forhold til beslutninger om dimensjoneringen av fagopplæringen?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 427.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:57.516898
MODIFIED 2013-02-14 18:09:29.475101
CREATED 2010-12-15 04:41:57.516898
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)