Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Direktoratet for mineralforvaltning : rapport fra PwCs evaluering av Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

Dagens kapasitet og kompetanse i DMF er ikke dekkende sett i lys av krav til måloppnåelse og pålagte oppgaver gjennom budsjettproposisjonen, tildelingsbrev og mineralloven. Ny minerallov og økt aktivitet i næringen har ført til flere brukere, økte forventninger, flere tilsynsobjekter og flere arbeidsoppgaver uten en tilsvarende økning i kapasitet og kompetanse.

DMFs organisasjon, styring og organisering av arbeidet kunne vært mer hensiktsmessig innrettet, og i større grad bidratt til å kunne sikre virksomhetens måloppnåelse i tråd med krav.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-07-01 10:38:59.534791
MODIFIED 2016-08-12 06:01:43.357691+00:00
CREATED 2012-07-01 10:38:59.534791
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)