Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Disponering av betonginnretninger

Sammen med Klima- og forurensningsdirektoratet og Petroleumstilsynet er Oljedirektoratet i gang med et prosjekt om disponering av betonginnretninger på norsk kontinentalsokkel. Prosjektet skal se på omfang, tekniske utfordringer, kostnader, HMS-forhold og miljømessige konsekvenser samt mulighet for alternativ bruk knyttet til disponering av betonginnretninger. Oljedirektoratet fikk høsten 2010 gjennomført en konsulentstudie, ”Disponering av betonginnretninger”, som utreder ulike tekniske faktorer som har betydning for reflyting og transport av bunnfaste betonginnretninger (Condeep-plattformer) på norsk kontinentalsokkel. Studien er utført av Dr. techn Olav Olsen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 752.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:56.369498
MODIFIED 2016-08-12 06:04:00.495099+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:56.369498
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)