Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Disse ungdommene hadde nok ikke fullført : evaluering av forsøk med praksisbrev : delrapport 2

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Praksisbrevordningen er en forsøksordning som tilrettelegger den videregående opplæringen med vekt på praktisk opplæring og gir elevene mulighet til å avlegge en prøve etter to års opplæring. Etter disse to årene skal kandidaten kunne oppnå og få dokumentert en yrkeskompetanse som arbeidslivet kan ha nytte av. Evalueringen av forsøket viser at mange gjennomfører opplæringen. Av de 51 kandidatene som deltok i forsøket i de tre fylkene som evalueres, fulgte 41 av elevene opplæringsløpet hele veien. Tre personer har sluttet og er utenfor opplæring, mens sju har gått over i andre opplæringstilbud.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 674.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-02-13 05:00:17.662400
MODIFIED 2014-08-14 11:48:40.700203+00:00
CREATED 2014-02-13 05:00:17.662400
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)