Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Distriktskommunen som næringsutvikler : En kartlegging av næringsutviklerrollen anno 2020

Denne rapporten viser at kommunen prioriterer arbeid med næringsutvikling høyt. Aktiviteten er utadretta, bredt anlagt og er preget av tett samarbeid med både næringsliv og virkemiddelapparat. Arbeidet med næringsutvikling er høyt prioritert i norske distriktskommuner.  Vi ser at det er et betydelig engasjement fra politisk ledelse, og at det er god dialog og samhandling mellom kommunene og det lokale næringslivet. Distriktskommunenes arbeid med næringsutvikling er preget av stor bredde. Innsatsområdene handler om alt fra tiltak rettet mot bedrifter, tilrettelegging av infrastruktur og tiltak som gjør kommunen mer attraktiv.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2021-10-09 22:04:16.427430
MODIFIED 2021-10-09 22:04:16.435334
CREATED 2021-10-09 22:04:16.427430
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)