Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Distriktspolitisk virkeområde for Norge 2006

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

I rapporten diskuteres rammene for distriktspolitikken og kriterier for å avgrense det distriktspolitiske virkeområdet i Norge. Det er utviklet en distriktsindeks, som gir en distriktspolitisk prioriteringsrekkefølge mellom norske kommuner. Denne indeksen kan, eventuelt sammen med tilleggskriterier, brukes til å lage grenser for virkeområdet og til å avgrense sonene innenfor virkeområdet fra hverandre.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:23.643889
MODIFIED 2016-08-12 06:02:59.633473+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:23.643889
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)