Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Do Labour Market Programmes Speed up the Return to Work?

Rapporten ser på tiltak for alle ”nye” arbeidsledige mars 1989 til juni 2002, altså i all hovedsak ordinære arbeidssøkere. Hovedkonklusjonen er at tiltak bedrer jobbsjansene etter tiltaket, men at det også ligger en innelåsningseffekt i tiltakene som i sum gjør effekten nær null. For de fleste ordinære arbeidssøkere dominerer innelåsningseffekten (effekten er altså negativ) mens den samlede effekten for visse grupper, for eksempel innvandrere og kvinner med lav utdanning, er positiv. Eventuelle oppmuntringseffekter fanges ikke opp i analysen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 177.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:41.114131
MODIFIED 2016-04-24 22:03:21.386635+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:41.114131
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)