Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg): Arna-Bergen : Kvalitetssikring av konseptvalg (KS 1)

Statens vegvesen og Jernbaneverket har gjennomført en felles konseptvalgutredning(KVU). KVUen omhandler vegtunnel og dobbeltspor for jernbane mellom Arna og Bergen sentrum. Ett av hovedspørsmålene i KVU er om både vegtunnel og jernbanetunnel bør gjennomføres eller om de kartlagte transportbehovene kan løses ved samme teknologi eller ett prosjekt. Vegtunnel vil i stor grad bidra til å realisere de overordnede mål og tilfredsstiller de absolutte kravene, som innebærer at de kartlagte behovene kan løses ved hjelp av én teknologi. Alternativet har god tilfredsstillelse av de øvrige krav og en svært positiv samfunnsøkonomisk netto nytte.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 17.2MB)
  2. Konseptvalgutredning Arna- Bergen.pdf (pdf, 49.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:24.191202
MODIFIED 2013-02-14 18:09:04.346722
CREATED 2010-12-15 04:41:24.191202
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)