Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Dobbeltspor Sandnes-Stavanger

Kvalitetssikringen av prosjektet Dobbeltspor Sandnes-Stavanger er gjennomført på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Kvalitetetssikringen er gjennomført i perioden juni til september 2005, forut for planlagt storingsbehandling av prosjektet. Transportøkonomisk institutt har bidratt med kvalitetssikringen av nyttekostnadsanalysene for prosjektet. Hensikten med kvalitetssikringen er å gi oppdragsgiver en uavhengig analyse av prosjektet. Prosjektet inngår i forslag til Nasjonal Transportplan 2006-2015 i planperioden 2006-2009.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 22.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:02:06.483075
MODIFIED 2017-09-06 11:02:04.242792+00:00
CREATED 2010-11-02 15:02:06.483075
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)