Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Dodecyl- and Tri-tert-butyl-phenol in Products in Norway

Denne studien har blitt gjennomført i forbindelse med det nasjonale målet å redusere utslippene av farlige kjemikalier til naturen, stoffer oppført på prioritetslisten. Målsetningen med rapporten har vært å identifisere bruksområder for dodekylfenoler og 2,4,6 tri-tert- butylfenoli Norge og bestemme mengdene som potensielt blir importert via produkter. Potensiell miljøeksponering i forbindelse med livssyklusen til disse produktene har også blitt bestemt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:01.966698
MODIFIED 2016-08-12 06:03:25.513650+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:01.966698
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)