Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Dokumentasjon av omstillingene i Husbanken i perioden 1997-2006

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Husbankens rolle har endret seg de siste årene fra å være en boligbank til i større grad å bli en velferdsetat. I takt med endringene i rolle og oppgaver har Husbanken gjennomført en rekke organisatoriske endringer. På denne bakgrunn ønsket Husbanken bistand til å foreta en dokumentasjon av selve omstillingsprosessene som et utgangspunkt for videreutvikling av organisasjonen. På oppdrag fra Husbanken har Statskonsult dokumentert omstillingene i Husbanken i perioden 1997-2007, med hovedvekt på perioden etter 2001.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 341.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:07:57.823604
MODIFIED 2014-08-14 11:43:54.140589+00:00
CREATED 2012-11-19 16:07:57.823604
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)