Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Domstolsbehandling av saker om tilbakekall av statsborgerskap : økonomiske og administrative konsekvenser av å flytte myndigheten til å tilbakekalle statsborgerskap fra forvaltningen over til domstolene

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har Vista Analyse utredet de økonomiske og administrative konsekvensene av å innføre domstolsbehandling av saker om tilbakekall av statsborgerskap. Rapporten besvarer kort de seks spørsmålene i utredningsinstruksen. Hovedvekten er lagt på å anslå budsjettkonsekvensene for statlige aktører av å innføre domstolsbehandling, samt beskrive forutsetningene bak beregningene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 542.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-02-20 01:00:28.581629
MODIFIED 2020-02-20 01:00:28.653205
CREATED 2020-02-20 01:00:28.581629
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)