Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Dømt til samfunnsstraff

Rapporten tilhører rapportseriene KRUS dokumentasjon & debatt.

Denne tredje rapporten i serien dokumenterer utviklingstrekk i samfunnsstraffen i perioden 2002 til og med 2005 og legger fram en del statistiske data om samfunnsstraffen, blant annet en tilbakefallsmåling. Det er 10 % som må gjennomføre fengselsstraff allikevel for brudd på vilkårene, og 21 % tilbakefall til en ny kriminalomsorgsdom innen en periode på to år. Domfelte har en omfattende problematikk på mange levekårsområder.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:48.145750
MODIFIED 2016-08-12 06:01:19.607477+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:48.145750
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)