Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Driftsanalyse av politi og lensmannsetaten perioden 2002-2008

Rapporten tilhører rapportseriene POD publikasjon.

Analyse av ressursbruken i politiet. Ressursene skal brukes kostnadseffektivt og målrettet for å bekjempe kriminalitet og utføre de andre oppgavene politiet har ansvar for. For å bedre kunne prioritere disponere og effektivisere.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 586.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:41.693073
MODIFIED 2016-04-24 22:02:04.931506+00:00
CREATED 2010-10-27 16:50:41.693073
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)