Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Driftskostnader og skattegrunnlag : virkninger av befolkningsvekst og befolkningsnedgang i kommunene

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Rapporten analyserer forholdet mellom sentralisering og kommunenes driftsutgifter og skattegrunnlag. Statistiske analyser viser ikke overraskende at driftsutgiftene er høyest i kommuner med lavt innbyggertall. Kommuner med befolkningsnedgang har høyere driftsutgifter per innbygger enn andre kommuner, mens vekstkommunene har lavere driftsutgifter per innbygger enn andre kommuner. En regresjonsanalyse viser at driftsutgifter totalt sett avhenger negativt av befolkningsvekst i siste tiårs periode

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 418.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:24.468559
MODIFIED 2016-08-12 06:03:00.609033+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:24.468559
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)