Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Drosjetilbudet i distriktene etter omlegging av pasienttransporten i 2004

Rapporten tilhører rapportseriene TØI-rapport.

Ordningen med behovsprøving og kjøreplikt har blitt videreført frem til i dag, men samtidig har det skjedd andre omfattende endringer i reguleringen. For det første er landet i dag i praksis delt i områder der maksimalprisforskriften gjelder, og områder der det er fri prisfastsettelse (sentralene avgjør) og priskonkurranse mellom sentraler og løyvehavere. For det andre er stadig større deler av kontraktsmarkedet anbudsutsatt. Særlig viktig her er pasienttransporten, der ansvaret også er overført helseforetakene. Spørsmålet i fortsettelsen er om dette har medført bortfall av tilbud i deler av landet, som følge av løyvehavers inntektsgrunnlag er blitt så sterkt redusert at de har levert inn løyvet eller begynt å kjøre i andre områder.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:20.659700
MODIFIED 2016-08-12 06:02:56.979516+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:20.659700
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)