Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

DUS – Den Unge Scenen : en evaluering

DUS – Den Unge Scenen er et samarbeidsprosjekt mellom Det Norske Teatret og Det Åpne Teater, og har som målsetting å stimulere til økt teaterinteresse blant barn og ungdom gjennom å tilby tekster av høy kvalitet, skrevet spesielt for denne målgruppen. Evalueringen kaster lys over hva prosjektet kan bidra med når det gjelder å gjøre teateret relevant og meningsfylt for unge både som deltakere og tilskuere. Videre søker den å belyse erfaringer med gjennomføringen av prosjektet på en måte som kan bidra til erfaringsoverføring for lignende virksomhet i fremtiden.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 222.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:28.373537
MODIFIED 2018-01-01 09:00:22.672937+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:28.373537
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)