Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Dyrevelferdstiltak i storfeholdet i en bredere miljøpolitisk sammenheng

I tidligere vurderinger av dyrevelferd har en i stor grad foretatt en vurdering og avveiing av dyrevelferd og økonomiske virkninger. I mandatet som arbeidsgruppa har fått, er det lagt stor vekt på å se tiltakene i en bredere sammenheng. Miljømessige forhold er spesielt nevnt. Noen forhold, som seterdrift, kan også ses i en kulturhistorisk sammenheng. Arbeidsgruppa har tolket dette slik at dyrevelferden som utgangspunkt skal tilsvare nivået i godt fungerende løsdriftsfjøs.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 270.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-08 22:08:53.217686
MODIFIED 2016-10-08 22:08:53.524851
CREATED 2016-10-08 22:08:53.217686
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)