Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

E-initiativ : en evaluering av forsøk med elektronisk innbyggerinitiativ i fjorten kommuner

Elektronisk innbyggerinitiativ (e-initiativ) er et program som gjør det mulig for innbyggere i en kommune å fremme og signere forslag til kommunestyret via kommunens hjemmesider. Forsøk med elektronisk innbyggerinitiativ er gjennomført som et toårig prosjekt i fjorten kommuner. Målsettingene med å tilrettelegge for elektronisk gjennomføring av innbyggerinitiativ var å lette tilgjengeligheten til ordningen, bidra til bedre innsyn i forslagsprosessen, gjøre initiativprosessen bedre informert, samt å aktivisere nye grupper, og da spesielt unge.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 499.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:39.032127
MODIFIED 2016-08-12 06:03:13.397067+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:39.032127
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)