Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

E-konsultasjon og sykmelding : Undersøkelse av erfaringer med unntak fra krav til personlig fremmøte under covid-19-pandemien

Med pandemien kom en lovendring som tillot at fastleger ga sykmelding ut fra e-konsultasjon med pasienten. Det ble gjort for å begrense smittespredning. Forskerne gjennomførte en spørreundersøkelse blant pasienter og leger høsten 2020, dybdeintervjuer av fastleger, og det ble hentet data fra registrene til HELFO og NAV. Resultatene viste at pasienter og leger likte effektiviteten og fleksibiliteten ved å kommunisere digitalt om sykmelding. Samtidig var noen bekymret for om de kliniske vurderingene ble riktige når partene ikke møttes fysisk.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2021-09-21 00:03:40.829896
MODIFIED 2021-09-21 00:03:41.251772
CREATED 2021-09-21 00:03:40.829896
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)