Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

E-valg i et demokratisk perspektiv : sluttrapport

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Ti kommuner gjennomførte forsøk med internettstemmegiving ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011. Forsøket ble grundig evaluert.

Denne rapporten oppsummerer funnene fra evalueringen. Disse inkluderer valgdeltakelse, tilgjengelighet, tillit til valggjennomføringen generelt og e-valg spesielt, prinsippet om hemmelig valg, internasjonale standarder for e-valg og effektivitet i valgoppgjøret. Evalueringen belyser også lokale mediers dekning av forsøket med e-valg og setter i tillegg eksplisitt fokus på ungdoms forhold til e-valg og valg mer generelt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-27 13:01:09.968521
MODIFIED 2016-08-12 06:05:20.654885+00:00
CREATED 2013-02-27 13:01:09.968521
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)