Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

E.coli-saken : evaluering av myndighetenes og næringens håndtering vinter/vår 2006

Vinteren 2006 ble Norge rammet av et matbårent smitteutbrudd forårsaket av den uvanlig aggressive Verotoksinproduserende Escherichia coli (E. coli) O103:H25. Utbruddet rammet 18 personer, hovedsakelig barn. Ti av barna ble rammet av den sjeldne nyresykdommer hemolytisk syndrom (HUS), hvorav ett barn døde.

Utvalget vil gi honnøsr til alle de involverte, både de som gjennomoppklaringsarbeidet bidro til at smittekilden ble funnet kun en måned etter at smitteutbruddet var bekreftet, og de som gjennom arbeidet med å kontrollere smittekilden bidro til at ikke flere ble syke.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:42.160424
MODIFIED 2015-10-13 14:02:49.823940+00:00
CREATED 2010-10-27 16:50:42.160424
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)