Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

E134 Kongsberg - Gvammen

Dovre Group og Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS1)av konseptvalg for E134 mellom Kongsberg og Gvammen. Hensikten med oppdraget er å sikre den faglige kvaliteten i beslutningsgrunnlaget før saken legges frem for beslutning i Regjeringen. Bakgrunnen for at det nå vurderes et tiltak på E 134 mellom Kongsberg og Gvammen er et behov for å bedre fremkommelighet og regularitet på strekningen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-06 13:18:04.444512
MODIFIED 2016-10-06 13:18:04.842315
CREATED 2016-10-06 13:18:04.444512
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)