Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

E39 Aksdal-Bergen : kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1)

Dovre Group og Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS1) av konseptvalg for E39 Aksdal-Bergen. Hensikten med oppdraget er å sikre den faglige kvaliteten i beslutningsgrunnlaget før saken legges frem for beslutning i Regjeringen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-06 13:14:51.539479
MODIFIED 2016-10-06 13:14:51.549763
CREATED 2016-10-06 13:14:51.539479
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)