Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Economic Research in Norway : An Evaluation

Evaluering av økonomifaglig forskning i Norge. Evalueringen av økonomifaglig forskning i Norge startet i november 2006 og vil avsluttes innen utgangen av 2007. Hovedformålet med evalueringen er fagutvikling. Evalueringen skal bidra til læring og egenutvikling i forskningsmiljøene og gi innsikt i styrker, svakheter og utfordringer for forskningen i økonomifaglig forskning

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 9.1MB)
  2. Økonomianalyse.pdf (pdf, 2.2MB)
  3. Økonomiarbeidsnotat.pdf (pdf, 2.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:42:05.345302
MODIFIED 2017-03-27 22:00:17.133780+00:00
CREATED 2010-12-15 04:42:05.345302
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)