Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Effects of intraday trade on NorNed

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

Rapporten studerer effektene av å introdusere intradag krafthandel på NorNed kabelen mellom Norge og Nederland. Rapporten analyserer hvilken effekt dette vil ha på insentivene til eksisterende og potensielle nye markedsaktører. Videre inkluderer rapporten en analyse av handelsdynamikken, uavhengighet mellom de ulike markedene og prisfølsomhet. I tillegg beskriver rapporten de to landenes spot-, intradag- og balansemarked og identifiserer faktorer i markedene som kan påvirke insentivene for intradaghandel.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-06-29 12:00:26.056382
MODIFIED 2014-08-14 11:47:00.610756+00:00
CREATED 2013-06-29 12:00:26.056382
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)