Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Effects of proposed ship routeing off the Norwegian coast. part 2 Utsira - Oslo fjord. Konsekvenser av forslag til ny farled utenfor norskekysten. Del 2 Utsira - Oslofjorden.

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

The effects of transferring large vessels (> 5000 Gross Tonnes) and vessels carrying hazardous goods to a proposed shipping route along the Norwegian coastline from Utsira to the Oslo fjord have been studied. The aim of the routeing measure is to separate the traffic and route the ships farther away from the coast to reduce oil spills. The effects of the routing measure have been analyzed by use of accident simulations and case scenarios. The results reveal that one may expect substantial reductions in oil spills volumes when traffic is transferred to the proposed route. The effects are even greater when ship traffic forecasts for 2025 are used. The reduction in total oil spill volumes is predominantly a result of an expected decline in tanker oil spills.

Effektene av å etablere en ny farled for skip over 5000 brutto tonn samt skip som fører farlig last langs norskekysten mellom Utsira og Oslofjorden er analysert. Målet med tiltaket er å separere skipstrafikken og lede trafikken lengre ut fra kysten for å redusere faren for oljeutslipp og oljesøl. Effektene av tiltaket er analysert ved hjelp av simuleringer av ulykker og ulykkeskonsekvenser og gjennom analyser av to case-scenarioer. Resultatene viser at man kan forvente en kraftig reduksjon i omfanget av oljeutslipp og oljesøl ved å innføre den nye farleden. Effektene er enda større når trafikkprognosene for 2025 benyttes i simuleringene. Reduksjonene i omfang av oljeutslipp er særlig sterke for tankskip.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:28.783658
MODIFIED 2016-08-12 06:03:04.183675+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:28.783658
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)