Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Effects of vitamins, fatty acids, minerals, and other dietary supplements on schizophrenic symptoms in people with schizophrenia

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport fra Kunnskapssenteret.

Det er stor vitenskapelig uenighet om betydningen av kosttilskudd for psykisk helse og psykiske lidelser. Vi vurderte kritisk randomiserte kontrollerte studier med tilskudd av vitaminer, fettsyrer og andre kosttilskudd gitt til pasienter diagnostisert med schizofreni. Primærutfallsmålet var symptomer på schizofreni.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-07-05 12:01:10.755812
MODIFIED 2019-03-25 23:00:24.486888+00:00
CREATED 2014-07-05 12:01:10.755812
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)