Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Effekt av rehabilitering på deltaking sosialt og i samfunnet

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport fra Kunnskapssenteret.

Helsedirektoratet ved Avdeling for rehabilitering og sjeldne funksjonshem­ninger hen­vendte seg til Kunnskapssenteret med spørsmål om å få utarbeidet en oversikt over kunnskap om effekt av habiliterings- og rehabiliteringspro­ses­ser. Hensikten med oversikten var å få kunnskap om effekten av (re)habilite­ring for brukere med behov for ulike tjenester med hensyn på sosial og sam­funnsmessig del­takelse. Formålet med denne rapporten var å besvare om det at brukeren deltar i sin rehabiliteringsprosess sammen med et tverrfaglig team bidrar til at brukeren blir mer aktiv sosialt og i samfunnet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 947.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-07-05 12:01:24.648721
MODIFIED 2014-08-14 11:50:04.651164+00:00
CREATED 2014-07-05 12:01:24.648721
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)