Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Effekt av tiltak for å lette livsoverganger for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport fra Kunnskapssenteret.

Spørsmålet vi ønsker å besvare i denne rapporten er om tiltak for å lette livsoverganger for barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser virker. Det kan enten dreie seg om tiltak rettet mot overganger mellom barnehage og barneskole (tidlig livsovergang) eller tiltak rettet mot overganger mellom ungdomsskole og videregående opplæring, eller mellom videregående opplæring og høyere utdanning (senere livsovergang).

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 589.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-11-23 13:01:10.932332
MODIFIED 2014-08-14 11:48:00.186627+00:00
CREATED 2013-11-23 13:01:10.932332
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)