Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Effekten av aktivitetstilbud på eldresenter

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport fra Kunnskapssenteret.

Antall eldre over 80 år vil mer enn fordobles fram til 2050. Det er derfor behov for mer kunnskap om forebygging av sykdom og sosial isolasjon hos eldre og hvordan samfunnet kan legge til rette for en aktiv alderdom og gode tjenester for denne gruppen. For å kunne prioritere områder for eventuell lovfesting av forebyggende tiltak har Helsedirektoratet bedt om en systematisk oversikt om helseeffekten av bruk av eldresentre.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 586.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-07-05 12:03:09.516900
MODIFIED 2016-11-28 10:01:14.336016+00:00
CREATED 2014-07-05 12:03:09.516900
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)