Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Effekten av tilrettelagt dagsentertilbud til personer med demens

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport fra Kunnskapssenteret.

Det er beregnet at det er cirka 68 000 personer med demens i Norge i 2010. Minst halvparten av alle med demens i Norge bor i eget hjem. Et av hovedsatsingsområdene i demensomsorgen er å etablere tilrettelagte dagaktivitetstilbud for disse. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har oppsummert tilgjengelig forskning om hvilken effekt tilbud om tilrettelagt dagaktivitet har på å forebygge eller å utsette innleggelse i institusjon og om det har effekt på blant annet funksjonsnivå og livskvalitet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 377.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-12-17 13:01:04.305389
MODIFIED 2014-08-14 11:48:27.551653+00:00
CREATED 2013-12-17 13:01:04.305389
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)