Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Effekter av boligsosiale virkemidler på individnivå : fokus på eieretablering

NOVA videreutvikler sin modell for eierskapspotensial i dette prosjektet. Hovedformålet er å se på om husholdninger med lave inntekter, ikke bare har potensial, men også kan eie over tid. Modellen består av tre deler. I den første delen ser man på leietakere som mottok bostøtte i årene 2006-2009. Informasjon om inntekt, husholdningstype og husholdningssammensetning, sammenstilles med boligpriser i kommunen de bor. I andre del ser man på betjeningsevnen i forhold til boliglån. I tredje del introduseres et inntektssjokk for å se hvordan de takler uforutsette utgifter. Analysene viser at en ganske stor andel av de med eierskapspotensiale, også har eierskapspotensiale over tid – selv med både låneforpliktelser og inntektssjokk. Analysene viser også at andre finansieringsalternativer enn forbrukslån er å foretrekke for å få utnyttet eierskapspotensialet, eks startlån

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-01-08 01:01:49.495052
MODIFIED 2016-01-08 01:01:49.505362
CREATED 2016-01-08 01:01:49.495052
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)