Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Effekter av en eventuell gjeninnføring av strykninger ved kommunestyrevalg

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Da den nye valgloven for fylkes- og kommunestyrevalg ble vedtatt i 2002 (Besl. O. nr. 88 2001-2002) ble muligheten til å stryke listekandidater ved kommunestyrevalg fjernet. I 2008 tok Stortinget igjen opp diskusjonen om strykeadgangen, med utgangspunkt i noen representanters ønske om å gjeninnføre denne (Representantforslag nr. 15 2007–2008). Det ble besluttet at regjeringen skulle utrede muligheten for å gjeninnføre strykninger ved kommunestyrevalg. Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet, og har som formål å analysere effektene av en eventuell gjeninnføring av strykninger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 500.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:02:02.681668
MODIFIED 2016-08-12 06:00:18.949334+00:00
CREATED 2010-11-02 15:02:02.681668
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)