Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Effekter av Forskningsrådets målrettede aktiviteter innen petroleum

I tildelingsbrevet for 2019 ba Olje- og energidepartementet Forskningsrådet om å gjennomføre en studie av effekter fra petroleumsforskningen. Vi er glade for at vi nå har fått gjennomført denne studien, som viser at vår forskningsinnsats lønner seg stort. Et viktig mål med studien har vært å tallfeste oppnådde og/eller potensielle effekter, og i tillegg å beskrive noen av de spredte effektene som ikke lett kan tallfestes. Studien tar for seg effekter som økte verdier, reduserte kostnader, reduserte utslipp og i tillegg dokumenteres andre effekter som er viktige, men som ikke er helt åpenbare ved første øyekast.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2021-07-23 00:02:43.867112
MODIFIED 2021-07-23 00:02:43.878894
CREATED 2021-07-23 00:02:43.867112
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)