Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Effekter av krav om forsørgelsesevne ved familiegjenforening

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Rapporten konkluderer med at det var en klar tendens til økt selvforsørgelse for referansepersonene i gruppen som ble omfattet av endringen. Færre fikk sosialstønad og lønnsinntekten til de som var i arbeid økte, samt at det var en klar sammenheng mellom endringer i underholdskravet og endinger i når personer som ble omfattet av endringen søkte om familiegjenforening.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 296.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-07-06 17:10:49.515247
MODIFIED 2013-02-14 18:06:47.977347
CREATED 2011-07-06 17:10:49.515247
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)