Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Effekter av metaller på metallothionein i ørret fra Mjøsa og Losna

Studien er et spinn-off av et pågående forskningsprosjekt ved Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU) på nivåer og effekter av miljøgifter i ørret fra Mjøsa og Losna (TROUTTOX). Hovedfokuset i rapporten er presentasjon av metall/element konsentrasjoner i ørret fra Mjøsa og Losna, og om metallothionein kan brukes som biomarkør for eksponering for metaller i ørret fra disse to økosystemene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 625.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:03.283012
MODIFIED 2016-08-12 06:03:26.287562+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:03.283012
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)