Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Effekter av skolehelsetjenesten på barn og unges helse og oppvekstvilkår

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport fra Kunnskapssenteret.

Helsestasjons- og skolehelsetjeneste er en lovpålagt tjeneste i Norge. Kommunene har ansvar og frihet til å organisere virksomheten på en hensiktsmessig måte, tilpasset lokale behov, så lenge gjeldende lover og forskrifter følges. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å oppsummere tilgjengelig forskning om effekten av skolehelsetjenesten på barn og unges helse og oppvekstvilkår. Denne kunnskapsoversikten skal brukes som grunnlag for å utrede tiltak for å styrke skolehelsetjenesten.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 477.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-07-05 12:04:34.099570
MODIFIED 2014-08-14 11:50:07.272419+00:00
CREATED 2014-07-05 12:04:34.099570
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)