Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Effekter av SNDs bedriftsrettede virkemidler : etterundersøkelse i 2003 av bedrifter som mottok SND-finansiering i 1999

Rapporten tilhører rapportseriene NF-rapport.

Etterundersøkelsen er en oppfølging av de bedrifter som var med i førundersøkelsen i 2000(1999 kullet) og bygger på spørreskjemaintervju av 634 virksomheter i 2003 av forskjellig type og fra forskjellige bransjer, spredt over hele landet. I etterundersøkelsen er det lagt hovedvekt på å avklare følgende spørsmål: - hvilken betydning SND har for prosjektene - hvilke resultater det er av prosjektene - hvordan bedriftenes resultater påvirkes.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:50.767464
MODIFIED 2013-02-14 18:11:10.991711
CREATED 2010-12-15 04:41:50.767464
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)