Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Effekter av SNDs bedriftsrettede virkemidler : etterundersøkelse i 2004 av bedrifter som mottok SND-finansiering i 2000

Rapporten tilhører rapportseriene NF-rapport.

Undersøkelsen er en oppfølging av de bedrifter som var med i førundersøkelsen i 2001 og bygger på intervju av 807 virksomheter av forskjellig type og fra forskjellige bransjer. I etterundersøkelsen er det lagt vekt på følgende spørsmål: - hvilken betydning SND har for prosjektene - hvilke resultater det er av prosjektene - hvordan bedriftenes resultater påvirkes

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:51.846553
MODIFIED 2017-03-28 22:00:16.319002+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:51.846553
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)