Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Effekter av tiltak på sykefravær

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Prosjektet har som formål å sammenfatte erfaringer med bedriftsinterne tiltak mot sykefravær med den hensikt å gjennomføre en metaanalyse av tiltakenes effekt. En gjennomgang av studier gjort på tiltak i nordiske bedrifter viser imidlertid at den vitenskapelige rapporteringen varierer på så mange dimensjoner at en metaanalyse av studiene ikke er meningsfull. Metaanalysene i rapporten tar derfor utgangspunkt i materialet til Idébanken - inkluderende arbeidsliv om tiltak mot sykefravær gjennomført ved bedrifter. Også dette materialet er imidlertid mangelfullt og lite systematisert. Metaanalysene bør derfor like mye oppfattes som demonstasjon av metoden enn som en pålitelig estimering av tiltakenes vektede gjennomsnittseffekt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 473.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:02:08.749294
MODIFIED 2013-02-14 18:13:33.731675
CREATED 2010-11-02 15:02:08.749294
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)