Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Effektivitet i kommunal tjenesteproduksjon : casestudie

Senter for økonomisk forskning (SØF) har siden 2011 på oppdrag for KMD gjennomført analyser av effektiviteten i kommunal tjenesteproduksjon ved hjelp av DEA-analyser. Målet med denne utredningen er for det første å få belyst effektiviteten i kommunale tjenester med en annen tilnærming enn i SØFs DEA-analyser, og for det andre å identifisere faktorer som kan forklare hvorfor kommunene produserer tjenestene effektivt/mindre effektivt.

Det er i all hovedsak brukt kvantitative analyser for å belyse effektivitet i kommunale tjenester, mens kvalitative metoder benyttes for å svare ut utredningens andre mål om å identifisere andre faktorer som kan forklare grad av og utvikling i effektivitet. I casestudiene inngår kommunene Halden, Ringerike, Porsgrunn, Haugesund og Stjørdal.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-01-09 01:05:57.570246
MODIFIED 2018-01-09 01:05:58.036302
CREATED 2018-01-09 01:05:57.570246
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)