Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2014-2015

Rapporten tilhører rapportseriene SØF-rapport.

Dette prosjektet om effektivitet i kommunale tjenester er utført på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Prosjektet representerer en oppdatering og videreføring av analyser utført av Borge, Pettersen og Tovmo (2011), Borge og Pettersen (2012, 2016) og Borge, Nyhus og Pettersen (2014). De oppdaterte beregningene er basert på data for 2014-2015. Et sammendrag av denne rapporten er publisert som kapittel 8 i Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) sin rapport fra november 2016.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 8.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-01-09 01:06:24.312162
MODIFIED 2018-01-09 01:06:24.862715
CREATED 2018-01-09 01:06:24.312162
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)