Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Effektivitet i kommunale tjenester : Analyser for 2015-2016

Rapporten tilhører rapportseriene SØF-rapport.

Dette prosjektet om effektivitet i kommunale tjenester er utført på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Prosjektet representerer en oppdatering og videreføring av analyser utført av Borge, Pettersen og Tovmo (2011), Borge og Pettersen (2012, 2016), Borge, Nyhus og Pettersen (2014) og Borge, Kråkenes og Pettersen (2016). De oppdaterte beregningene er basert på data for 2015-2016. Resultatene fra de oppdaterte analysene viser at det for barnehage, grunnskole og pleie og omsorg samlet er et effektiviseringspotensial på rundt 13 prosent. Dette er i stor grad i samsvar med resultatene fra tidligere år. I perioden 2008-2016 sett under ett økte samlet effektivitet med 3,7 prosent, noe som i gjennomsnitt utgjør 0,5 prosent per år.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 7.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2019-01-05 01:00:44.637472
MODIFIED 2019-01-05 01:00:47.282536
CREATED 2019-01-05 01:00:44.637472
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)