Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2016-2017

Rapporten tilhører rapportseriene SØF-rapport.

Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) initierte vinteren 2010 et prosjekt om effektivitet i kommunale tjenester.

Formålet var å få mer kunnskap om effektiviteten og effektivitetsutviklingen i de kommunale tjenestene, samt å utvikle et årlig beregningsopplegg for den enkelte kommune og kommunene som helhet. Det var ønskelig at beregningsopplegget skulle kunne benyttes til å illustrere effektivitet og effektivitetsutvikling i enkeltsektorer og for kommunene som helhet. Prosjektet ble utført av Senter for økonomisk forskning (SØF) ved NTNU og var basert på data for 2008-2009. Dette prosjektet har vært utgangspunkt for seinere prosjekter, og samlet har disse prosjektene benyttet data for 2008-2016. Denne foreliggende rapporten presenterer oppdaterte analyser basert på data for 2016-2017

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 6.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2021-09-21 00:02:36.511686
MODIFIED 2021-09-21 00:02:36.737362
CREATED 2021-09-21 00:02:36.511686
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)